Szczepkowska-Dudek P, Bugajska M 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(66)/2017: 226-229

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/4/226

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Paulina Szczepkowska-Dudek1,B,C,D, Monika BugajskaE,F
¹ Klinika stomatologiczna Varsovia Dental, Warszawa

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 19.07.2017. Accepted: 02.10.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Kontakt z autorem: Paulina Szczepkowska-Dudek, klinika stomatologiczna Varsovia Dental, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, tel. +48 22 465 11 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Szczepkowska-Dudek P, Bugajska M: Alergie na stopy używane w protetyce stomatologicznej; Art Dent 2017,65,226-229.

 PL

Alergie na stopy metali używane w protetyce stomatologicznej


słowa kluczowe:

alergie w protetyce, chrom, nadwrażliwość na stopy stomatologiczne, nikiel


streszczenie:

Wiele artykułów opisywało nadwrażliwość i reakcje alergiczne na stopy stomatologiczne. Reakcje skórne na poszczególne metale są dość często spotykane w naszej populacji, w przeciwieństwie do reakcji miejscowych wewnątrzustnych, które należą do rzadkości. Dotychczasowe publikacje opisywały przypadki nadwrażliwości na stopy złota a także stopy zawierające nikiel, kobalt, chrom, molibden. Zostało udowodnione, że stopy używane w protezach wewnątrzustnych, mogą powodować nie tylko miejscową nadwrażliwość w postaci zapalenia dziąseł czy stomatopatii, ale także dawać oznaki alergii na skórze, bez manifestacji w jamie ustnej. Celem artykułu jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat alergii na stopy metali w protetyce stomatologicznej, nauczenie diagnozowania i postępowania w przypadku wystąpienia nadwrażliwości oraz pomoc we wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu zaostrzenia się reakcji niepożądanych.


GB

Allergy to dental alloys used in prosthetics


key words:

allergy in prosthetics, chromium, hypersensivity to dental alloys, nickel


summary:

Hypersensivity and allergy to dental alloys were often described in the literature. Eczematous disease caused by metals is frequently common in our population, against to local stomatitis, which is very rare. Previous publications described cases of hypersensivity to alloys containing gold, nickel, cobalt, chromium and molibden. It had been proven, that dental alloys may cause not only local hypersensivity like gingivitis or stomatitis, but also be diagnosed as dermatitis without any symptoms on oral mucosa. The aim of the article is to wider and systematize knowledge about allergic to dental alloys used in prosthetics, learn diagnosing and give procedures in case of finding allergic reactions.