W numerze

PRACE ORYGINALNE

 

MTA i Biodentine jako materiały do wstecznego wypełnienia kanału korzeniowego. Badanie w elektronowym mikroskopie skaningowym

MTA and Biodentine as Root Canal Retrograde Filling Materials. A Scanning Electron Microscope Study

Ewa Marek, Katarzyna Kot, Maja Bendyk-Szeffer, Mariusz Lipski

211-215

PRACE POGLĄDOWE 

 

Kosmetyczna przebudowa zębów u dzieci z wykorzystaniem koron NuSmile

Cosmetic Makeovers on Pediatric Patients Using NuSmile Crowns

Donald R. Berger

216-222

Szyny zgryzowe jako element leczenia dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego

Occlusal splints as element of treatment in dysfunction of the temporomandibular joint

Joanna Szczęsna

223-225

Alergie na stopy metali używane w protetyce stomatologicznej

Allergy to dental alloys used in prosthetics

Paulina Szczepkowska-Dudek, Monika Bugajska

226-229

Pięć najważniejszych porad w leczeniu dzieci

Five top tips for treating children

Shivana Anand, Komal Bhabra

230-233

 

OPISY PRZYPADKÓW  

Zasada MINIMAX. Estetyczne i minimalnie inwazyjne leczenie zębów przednich

Das Minimax-Prinzip. Mit substanzschonender Therapie zu neuer Frontzahnästhetik

Carolin Fischer

234-237

Uzupełnienia bezmetalowe w odcinku przednim

Metal-free Anterior Restoration

Michele Temperani, Francesco Argentino

238-249

Interdyscyplinarne podejście do odbudowy z wykorzystaniem licówek ceramicznych

Interdisciplinary Approach to a Rehabilitation with Ceramic Veneers

Guerino Paolantoni

250-261

Rozwiązanie problemu nawrotu w leczeniu ortodontycznym

Solving orthodontic relapse

Michael Habisreutinger

262-265

Leczenie stałymi lingwalnymi aparatami Incognito

IncognIto lIngual fIxed applIance treatment

Ektor Grammatopoulos

266-273

SPRAWOZDANIE


10 lat minęło, jak jeden dzień

274-275