Grammatopoulos E 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(66)/2017: 266-273

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/4/266

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Ektor GrammatopoulosE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 30.09.2017. Accepted: 30.10.2017. Published: 24.11.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Grammatopoulos E: Leczenie stałymi lingwalnymi aparatami Incognito; Art Dent 2017,66,266-273.

 PL

Leczenie stałymi lingwalnymi aparatami Incognito


słowa kluczowe:

aparaty stałe, chirurgia ortognatyczna, leczenie ortodontyczne, osteotomia, retencja


streszczenie:

Doktor Ektor Grammatopoulos opisuje przypadek pacjentki z łagodnym wydłużeniem połowy żuchwy i asymetrią.


GB

IncognIto lIngual fIxed applIance treatment


key words:

fixed braces, orthognathic surgery, orthodontic treatment, osteotomy, retention


summary:

Dr. Ektor Grammatopoulos describes the case for a patient with mild hemi-mandibular elongation and asymmetry.