Schweiger J, Güth JF, Timpl J 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(65)/2017:202-207

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/3/202

Pobierz pełną wersję artykułu

SPRAWOZDANIE

Josef Schweiger1,E,F, Jan Frederik GüthE,F, Johannes TimplE,F
1 Poliklinik für zahnärztliche Prothetik Ludwig-Maximilians-Universität München, Monachium, Niemcy
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 08.07.2017. Accepted: 31.07.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Schweiger Josef, Güth Jan Frederik, Timpl Johannes: Druk 3D – o tym mówią wszyscy. Raport z IDS; Art Dent 2017,65,202-207.

 PL

Druk 3D – o tym mówią wszyscy. Raport z IDS


słowa kluczowe:

CAD/CAM, druk 3D, stereolitografia/metody DLP


streszczenie:

Targi IDS 2017 upłynęły pod hasłem druku 3D. Wielu producentów skupiło się właśnie na tym temacie, na licznych stoiskach wystawowych mogliśmy podziwiać różne urządzenia przeznaczone do wytwarzania elementów metodą addytywną. Gałąź ta rozwija się dynamicznie, podobnie jak około 15 lat temu technologia CAD/CAM. Trudno jest się w tym wszystkim połapać. Tym niemniej jako użytkownicy powinniśmy spokojnie przyjrzeć się tej tematyce. W artykule zaprezentowano przegląd aktualnych rozwiązań technicznych oraz najnowszy stan techniki.


GB

3D-Druck in aller Munde. IDS-Trendreport  


key words:

CAD/CAM 3D-Druck, Stereolithografie/DLP-Verfahren 


summary:

Die IDS 2017 war die IDS des 3D-Drucks. Viele Hersteller haben sich dem Thema gewidmet und so konnte man an sehr vielen Ausstellungsständen verschiedenste Geräte zur additiven Fertigung bestaunen. Und es ist eine ähnlich dynamische Entwicklung zu spüren, wie dies vor zirka 15 Jahren im Bereich der CAD/CAMTechnologie der Fall war. Den Überblick zu behalten, ist hier sicherlich schwierig. Nichtsdestotrotz sollte man als Anwender mit der gebotenen Ruhe an die Dinge herangehen. Der Beitrag soll einen Überblick über die aktuelle Entwicklung und den Stand der Technik geben.