Rahnama M et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(65)/2017:192-195

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/3/192

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZyPADKU

Mansur Rahnama1,A, Wojciech Świątkowski1,A,B, Katarzyna Wieczorek1,B,E,F, Katarzyna Strzelczyk1,B,E,F
1 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej UM w Lublinie, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w Lublinie: prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 31.05.2017. Accepted: 19.06.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Rahnama M, Świątkowski W, Wieczorek K, Strzelczyk K: Naczyniak błony śluzowej policzka – opis przypadku; Art Dent 2017,65,192-195.

 PL

Naczyniak błony śluzowej policzka – opis przypadku


słowa kluczowe:

błona śluzowa, laseroterapia, naczyniak 


streszczenie:

Naczyniak jest to nowotwór łagodny wywodzący się z układu naczyń krwionośnych. Naczyniak zlokalizowany na skórze ma postać ostro odgraniczonych wypukłych plam o zabarwieniu sinoczerwonym lub drobnych guzków. W dużym odsetku lokalizują się w granicach unerwienia nerwu podoczodołowego i nerwu szczękowego. Naczyniak nie zawsze jest widoczny od razu po urodzeniu. Zwykle ujawnia się dopiero w 1-2 tygodniu życia jako czerwony punkcik na głowie lub tułowiu dziecka.


GB

Hemangioma of cheek mucosa – a case report


key words:

mucosa, laserotherapy, hemangioma 


summary:

Hemangioma is a benign tumor that originates from the vasculature of the blood vessels. Hemangioma is located on the skin in the form sharply curved convex spots with sinus red or tiny nodules. In a large proportion, they are located near the border of the infraorbital nerve and jaw nerve. Hemangioma is not always visible at birth. It usually appears in 1-2 weeks of life as a baby's point on the head or torso of a child.