Kula Z 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(65)/2017: 179-181

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/3/179

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Zofia Kula1,A,B,C,D,E,F
1 Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej, Łódź
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 10.05.2017. Accepted: 31.05.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Kula Z: Zastosowanie hydroksyapatytu w profilaktyce stomatologicznej; Art Dent
2017,65,179-181 

 PL

Zastosowanie hydroksyapatytu w profilaktyce stomatologicznej


słowa kluczowe:

hydroksyapatyt, profilaktyka, stomatologia


streszczenie:

Hydroksyapatyt (HAp) jest nieorganicznym składnikiem naszych kości oraz zębów. Hydroksyapatyt znalazł szerokie zastosowanie
w stomatologii, dzięki swoim bardzo dobrym właściwościom. Materiał ten jest biozgodny, nie wykazuje cech cytotoksycznych oraz
nie powoduje żadnych reakcji alergicznych. Hydroksyapatyt jest stosowany w profilaktyce stomatologicznej jako dodatek do past do zębów, m.in. jako element pomagający eliminować nadwrażliwość zębów. Zawarty w paście, regularnie stosowany, zabezpiecza szkliwo, niweluje uszkodzenia na powierzchni zębów oraz zapobiega powstawaniu osadów. Artykuł zawiera informacje dotyczące zastosowania HAp w profilaktyce stomatologicznej na bazie aktualnej literatury.


GB

The use of hydroxyapatite in the dental prophylaxis


key words:

hydroxyapatite, prophylaxis, stomatology 


summary:

Hydroxyapatite (HAp) is an inorganic component of our bones and teeth. Hydroxyapatite has found a wide application in dentistry, thanks to its very good properties. This material is biocompatible, has no cytotoxic properties and does not cause any allergic reactions. Hydroxyapatite is added to toothpastes, among others, as an element helping to eliminate hypersensitivity of teeth. Contained in paste, regularly used, protects the enamel, removes damage on the surface of the teeth and prevents the deposits formation. This article contains information regarding the use of HAp in dental prophylaxis based on contemporary literature.