Szyndel J et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(65)/2017: 168-173

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/3/168

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Jerzy Szyndel1,A,B,E,F, Dorota Margula-Jaśkowska1,A,B,E,F, Tomasz Smektała1,E,F, Katarzyna Sporniak-Tutak1,E,F
1 Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature
Search, G - Funds Collection
Received: 10.06.2017. Accepted: 31.07.2017. Published: 25.08.2017
Prawa autorskie przekazane Wydawnictwu AS MEDIA
Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Szyndel J, Margula-Jaśkowska D, Smektała T, Sporniak-Tutak K: Najczęstsze zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ortognatycznej; Art Dent 2017,65,168-173

 PL

Najczęstsze zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ortognatycznej


słowa kluczowe:

BSSO, chirurgia ortognatyczna, dystrakcja, genioplastyka, osteotomia 


streszczenie:

Po zakończeniu etapu diagnostyki oraz zaplanowaniu przesunięć szczęki i żuchwy w oparciu o modele, analizę rysów twarzy i zdjęcia RTG chirurg może przystąpić do zabiegu operacyjnego. W zależności od wady, typu zabiegu i indywidualnego planu leczenia etap chirurgiczny może być wykonany przed lub w trakcie leczenia aparatem stałym oraz może być przeprowadzony jako jeden lub kilka zabiegów. Chirurgia ortognatyczna jest też ważnym elementem wielospecjalistycznego leczenia rozszczepów i wad syndromicznych, jednak tematyka ta wykracza poza zakres niniejszego opracowania. W poniższym artykule zostaną przedstawione w zarysie najczęściej przeprowadzane zabiegi z zakresu chirurgii ortognatycznej.


GB

Most common procedures in orthognathic surgery  


key words:

BSSO, orthognathic surgery, distraction, genioplasty, osteotomy 


summary:

After diagnostic phase is completed and treatment plan based on model analysis, clinical and radiological assessment is set, a surgical procedure can be performed. Depending on skeletal deformity, treatment plan and surgery itself, patient is operated prior to or during orthodontic treatment in one or multiple procedures. Orthognathic surgery is also important part of cleft palate and craniofacial syndromes treatment. However, aim of this article is to present most common orthognathic procedures only.