W numerze

BADANIA NAUKOWE

 

Znaczenie współpracy fizjoterapeuty i lekarza dentysty w leczeniu pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu ruchowego narządu żucia – badanie ankietowe

The importance of cooperation between physiotherapist and dentist in treatment of patient with functional disorders of the masticatory system - questionnaire survey

Marta Grzegocka, Konrad Kijak, Łukasz Kopacz, Helena Gronwald, Piotr Skomro, Danuta Lietz–Kijak

144-149

Wpływ wybranych czynników socjologicznych i ekonomicznych na sytuację zdrowotną i satysfakcję zawodową lekarzy dentystów - badanie ankietowe

Influence of selected sociological and economic factors on the health situation and professional satisfaction of dentists - questionnaire survey

Maciej Jedliński, Konrad Kijak, Marta Grzegocka, Barbara Stępniak, Łukasz Kopacz, Danuta Lietz-Kijak

150-155

PRACE POGLĄDOWE 

 

Zależność pomiędzy stanem przyzębia a rozwojem miażdżycy i jej kardiologicznych następstw 

The relationship between periodontal health and the development of atherosclerosis and its cardiological consequences

Katarzyna Nikiel,, Agnieszka Gorgoń-Komor, Klaudiusz Komor, Mariusz Świerk, Katarzyna Becker, Wojciech Wilkoński, Lidia Jamróz-Wilkońska

156-167

Najczęstsze zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii ortognatycznej

Most common procedures in orthognathic surgery

Jerzy Szyndel, Dorota Margula-Jaśkowska, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak

168-173

Skaner wewnątrzustny iTero - zastosowanie w systemie leczenia ortodontycznego Invisalign

ITero intraoral scanner - used in the orthodontic treatment system Invisalign

Piotr Skomro, Danuta Lietz-Kijak, Paulina Strzelecka, Elżbieta Kubala, Maciej Jabłoński, Edward Kijak

174-178

Zastosowanie hydroksyapatytu w profilaktyce stomatologicznej

The use of hydroxyapatite in the dental prophylaxis

Zofia Kula

179-181

Modyfikacja barw powierzchniowej rekonstrukcji obrazów tomografii komputerowej dla celów orientacji śródzabiegowej w czasie mnogich ekstrakcji związanych z hiperdoncją - raport techniczny

The colour modification of computed tomography surface reconstruction for intra-operative orientation during hyperdontia management – a technical report

Adam Jaworski, Katarzyna Cichoń-Bańkowska, Tomasz Smektała, Marcin A. Królikowski, Ewelina Staniszewska, Paweł Berczyński, Katarzyna Sporniak-Tutak

182-186
OPISY PRZYPADKÓW  

Zastosowanie tomografii wolumetrycznej do oceny skuteczności magnetoledoterapii w fizykoterapeutycznym leczeniu stanów zapalnych zatok szczękowych – opis przypadku

The use of volumetric tomography to evaluate the effectiveness of led therapy in physiotherapy to treat inflammation of the maxillary sinus - a case reportort

Konrad Kijak, Marek Kucharzewski, Barbara Gronwald, Piotr Skomro, Marta Grzegocka, Łukasz Kopacz, Danuta Lietz-Kijak

187-191

Naczyniak błony śluzowej policzka – opis przypadku

Hemangioma of cheek mucosa – a case report

Mansur Rahnama, Wojciech Świątkowski, Katarzyna Wieczorek, Katarzyna Strzelczyk

192-195

Dystalizacja zębów trzonowych szczęki aparatem Pendex u pacjenta z uzębieniem mieszanym przy minimalnym zakotwieniu - opis przypadku

Maxillary molar distalization with Pendex appliance in mixed dentition patient with minimal anchorage - case presentation

Anna Okoń, Marzena Makowska-Kaczmarska

196-201

SPRAWOZDANIE


Druk 3D – o tym mówią wszyscy. Raport z IDS

3D-Druck in aller Munde. IDS-Trendreport

Josef Schweiger, Jan Frederik Güth, Johannes Timpl

202-207