Jakovac M, Temperami M 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(63)/2017: 56-61

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2017/1/56

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Marko Jakovac1,E, Michele Temperami2,E

¹ Department of Fixed Prosthodontics School of Dental Medicine Universität Zagreb, Zgrzeb, Chorwacja
2 Laboratorio Odontotecnica Temperani, Florencja, Włochy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 19.12.2016. Accepted: 01.02.2017. Published: 20.02.2017
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Jakovac M, Temperami M: Minimalnie inwazyjne leczenie protetyczne z zastosowaniem różnych materiałów ceramicznych. Złożona rehabilitacja pacjenta z brakiem zawiązków zębowych; Art Dent 2017,63,56-61.  

 PL

Minimalnie inwazyjne leczenie protetyczne z zastosowaniem różnych materiałów ceramicznych. Złożona rehabilitacja pacjenta z brakiem zawiązków zębowych


słowa kluczowe:

hipodoncja, licówki, metoda rejestracji zwarcia cross-mounting, mock-up, wax-up, wymiar pionowy, zwarcie centralne


streszczenie:

Nowoczesna stomatologia estetyczna i minimalnie inwazyjna ciągle wzbogaca się o nowe materiały i innowacyjne technologie, które w optymalny sposób wspomagają koncepcje leczenia i pozwalają uwzględnić indywidualnie uwarunkowania danego pacjenta. W przypadku konieczności przeprowadzenia złożonego leczenia należy często wziąć pod uwagę – oprócz rehabilitacji czynnościowej – także indywidualne aspekty pacjenta, jak na przykład obciążenie psychiczne lub ewentualne problemy finansowe. Czy w takich sytuacjach możliwe jest przeprowadzenie leczenia minimalnie inwazyjnego?


GB

Die minimalinvasive prothetische Therapie mit verschiedenen keramischen Materialien. Komplexe Rehabilitation eines Patienten mit einer Zahn-Nichtanlage


key words:

Hypodontie, Veneers, Cross-Mounting-Registriermethode, Mock-up, Wax-up, vertikale Dimension, Zentrik


summary:

Die moderne ästhetische und minimalinvasive Zahnmedizin wird ständig um neue Materialien und innovative Technologien erweitert. Patientenorientierte Therapiekonzepte werden somit optimal unterstützt. Ist eine komplexe Therapie indiziert, sind in vielen Fällen zusätzlich zur funktionellästhetischen Rehabilitation individuelle Aspekte des Patienten – zum Beispiel die psychische Belastung oder etwaige Finanzierungsschwierigkeiten –zu berücksichtigen. Ist in solchen Fällen dennoch eine minimalinvasive Behandlung möglich?