W numerze

 

PRACA ORYGINALNA 

 

Etapy przeprowadzania minimalnie inwazyjnej odbudowy zębów dotkniętych erozją i abrazją w oparciu o technikę CAD/CAM,

z wykorzystaniem ceramiki na bazie dwukrzemianu litu wzmocnionego tlenkiem cyrkonu (Suprinity®) oraz ceramiki w postaci sieci infiltrowanej polimerami (Enamic®)

Workflow of a CAD/CAM-based, minimally invasive rehabilitation of a mixed erosion and abrasion denture using zirconia-reinforced lithium silicate ceramic (Suprinity) and a polymer-infiltrated ceramic-network (Enamic®) 

Fabian Arnosti, Jakob Koschdon, Leonhard Koschdon, Vanessa Werth, Rüdiger Junker

 4-19

PRACE POGLĄDOWE 

 

Ryzyko wystąpienia alergii na materiały stomatologiczne

The risk of the occurrance of allergies to dental materials

Zofia Kula

20-23

Odlewnictwo w wykonawstwie protez szkieletowych

Casting in frame denture’s production

Magdalena Zagrodzka-Wenta

24-27

Prawo lekarza dentysty do odmowy leczenia

The right of a dentist to refuse treatment

Daria Wierzbińska

28-31

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA


Diastema – wielodyscyplinarne zagadnienie – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Część I

Diastema – multidisciplinary issue– literature review and case report. Part I

Lidia Jamróz-Wilkońska, Mariusz Świerk, Katarzyna Becker, Wojciech Wilkoński, Maria Chomyszyn-Gajewska

32-41

OPISY PRZYPADKÓW

 

Ekstrakcje zębów trzonowych u pacjentki z przewlekłą małopłytkowością – opis przypadku

Molars extractions in patient with chronic thrombocytopenia – case report

Jerzy Szyndel, Bartosz Główczyński, Tomasz Smektała, Katarzyna Sporniak-Tutak

42-45

Korekta estetyki zębów przednich podczas jednej wizyty z wykorzystaniem gabinetowego systemu CAD/CAM

Aesthetic correction of anterior teeth during a single visit using CAD/CAM in-office system

Janusz Borowicz, Kamil Taras, Dorota Taras, Rafał Marczyński, Marcin Taras

46-50

Protezy natychmiastowe jako protezy czasowe w dwuetapowym przejściu do bezzębia – opis przypadku

Immediate dentures as temporary prosthesis in two stage transition to toothless – a case report

Joanna Szczęsna, Ewelina Morawiecka, Anna Brzeźniak 

51-55

Minimalnie inwazyjne leczenie protetyczne z zastosowaniem różnych materiałów ceramicznych. Złożona rehabilitacja pacjenta z brakiem zawiązków zębowych

Die minimalinvasive prothetische Therapie mit verschiedenen keramischen Materialien. Komplexe Rehabilitation eines Patienten mit einer Zahn-Nichtanlage

Marko Jakovac, Michele Temperami

56-61

Choroba kociego pazura – opis przypadku

Cat scratch disease – case report

Mansur Rahnama, Łukasz Czupkałło, Dominik Kiełbowicz, Katarzyna Wieczorek, Katarzyna Strzelczyk

62-65