Lam A 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(62)/2016: 235-239

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/4/235

Pobierz pełną wersję artykułu

OPIS PRZYPADKU

Anthony Lam1,E

1 Guy's Hospital, Londyn
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.05.2016. Accepted: 20.06.2016. Published: 24.10.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Lam A: Idealne połączenie, Art Dent 2016,62,235-239.  

 PL

Idealne połączenie


słowa kluczowe:

aparaty stałe, leczenie ortodontyczne, stripping, wady zgryzu


streszczenie:

Anthony Lam przedstawia trzy przypadki leczenia ortodontycznego, prezentując na ich podstawie, co można zrobić, aby spełnić zarówno oczekiwania czynnościowe, jak i estetyczne.


GB

The Perfect Combination


key words:

fixed braces, orthodontic treatment, stripping, malocclusion


summary:

Anthony Lam presents an overview of three orthodontic cases to show what can be done to meet both function and aesthetic expectations.