Krishnan B 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(62)/2016:223-234

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/4/223

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Biju KrishnanE,F

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 17.03.2016. Accepted: 30.06.2016. Published: 24.10.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Krishnan B: Krótkotrwałe leczenie ortodontyczne – przegląd, Art Dent 2016,62,223-234.

 PL


Krótkotrwałe leczenie ortodontyczne – przegląd 


słowa kluczowe:

leczenie ortodontyczne, redukcja powierzchni interproksymalnych, stomatologia estetyczna


streszczenie:

ortodontyczne, którego głównym celem jest ustawienie zębów w strefie estetycznej, które nie ma niekorzystnego wpływu na zwarcie i może zostać ukończone w czasie poniżej dziewięciu miesięcy. Biju Krishnan z Lubiju wskazuje, jak potężnym narzędziem jest krótkotrwałe leczenie ortodontyczne w stomatologii kosmetycznej.


GB

Short-term orthodontics – an overview  


key words:

orthodontic treatment, interproximal reduction, esthetic dentistry


summary:

Short-term orthodontics, or cosmetically-focused orthodontics can be defined as orthodontic treatment that focuses on the alignment of teeth in the aesthetic zone; has no detrimental effect on the occlusion, and can be completed in less than nine months. Biju Krishnan of Lubiju, explains how short-term orthodontics is a very powerful tool in cosmetic dentistry.