Kula Z, Sobczyk-Guzenda A, Szymanowski H 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 4(62)/2016:219-222 

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/4/219

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Zofia Kula1,A,B,C,D,F, Anna Sobczyk-GuzendaB, Hieronim SzymanowskiE

1 Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Instytut Inżynierii Materiałowej
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 28.06.2016. Accepted: 30.09.2016. Published: 24.10.2016.
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Kula Z, Sobczyk-Guzenda A, Szymanowski H, Art Dent 2016,62,219-222.

 PL

Zastosowanie olejków eterycznych w stomatologii


słowa kluczowe:

 eugenol, olejki eteryczne, stomatologia


streszczenie:

Olejki eteryczne są ciekłymi, lotnymi substancjami wonnymi, które uzyskuje się najczęściej poprzez destylację z parą wodną z odpowiedniego surowca roślinnego. Pod względem składu chemicznego jest to mieszanina rozmaitych związków, takich jak: ketony, aldehydy, alkohole, estry, laktony, terpeny i związki organiczne. Obecnie olejki eteryczne pozyskuje się na skalę przemysłową ze świeżych bądź suszonych roślin. W artykule zostały przedstawione najczęściej wykorzystywane olejki eteryczne w stomatologii.


GB

  The use of essential oils in dentistry


key words:

 eugenol, essential oils, dentistry


summary:

Essential oils are liquid, volatile, odoriferous substances which are usually obtained by steam distillation from the corresponding plant material. The chemical composition is a mixture of various compounds, such as ketones, aldehydes, alcohols, esters, lactones, terpenes and organic compounds. Currently, essential oils are produced on an industrial scale from fresh or dried plants. The article presents the most commonly used essential oils in dentistry.