W numerze

 

PRACE POGLĄDOWE 

 

Leczenie endodontyczne w sposób przewidywalny

Predictably Successful Endodontics

Cliff Rudle

199-209

Odbudowy z wolnej ręki: metoda leczenia poprawiająca uśmiech młodych pacjentów

Free-hand bonding: the ultimate treatment modality to enhance smiles in young patients

Didier Dietschi

210-218

Zastosowanie olejków eterycznych w stomatologii

The use of essential oils in dentistry

Zofia Kula, Anna Sobczyk-Guzenda, Hieronim Szymanowski

219-222

Krótkotrwałe leczenie ortodontyczne – przegląd

Short-term orthodontics —an overview

Biju Krishnan 

223-234

OPISY PRZYPADKÓW

 

Idealne połączenie

The Perfect Combination

Anthony Lam

235-239

Licówki bezpreparacyjne i Ultrathin. Rahul Doshi omawia bardzo cienkie indywidualne licówki ceramiczne, dające efekt pięknego kształtu

No preparation and Ultrathin veneers. Rahul Doshi discusses the extra-thin custom ceramic shells that produce a beautifully crafted result

Rahul Doshi

240-248

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Metryczno - radiologiczna ocena poziomu kości uzębionego wyrostka zębodołowego – przegląd piśmiennictwa

Measurement methods and radiological assessment of alveolar bone level changes - review of literature

Marcin Gonciarz, Teresa Matthews-Brzozowska

249-255