Lott KR 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(61)/2016:149-154

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/3/149

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Kaneta R. Lott1,E,F

1 Georgia Board of Dentistry, Stany Zjednoczone

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.06.2016. Accepted: 01.07.2016. Published: 16.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Lott KR: Utrzymanie żywotności obnażonej miazgi w zębach stałych, Art Dent 2016,61,149-154. 

 PL

Utrzymanie żywotności obnażonej miazgi w zębach stałych


słowa kluczowe:

apeksogeneza, ekstyrpacja miazgi, MTA, pedodoncja, stomatologia dziecięca, zębina


streszczenie:

Do mojego gabinetu, gdzie zajmuję się stomatologią dziecięcą, co tydzień trafia średnio 2 do 3 pacjentów z urazowymi uszkodzeniami zębów, dotyczącymi zarówno zębów mlecznych, jak i stałych. W tej grupie 1–2 pacjentów miesięcznie ma złamane zęby stałe z obnażeniem miazgi. Za względu na charakter praktyki stomatologicznej, u dzieci większość urazowo uszkodzonych zębów stałych ma również niedojrzałe korzenie z otwartymi wierzchołkami i cienką ścianą zębinową.


GB

Maintaining vitality in pulp exposed permanent teeth


key words:

apexogenesis, extirpation of pulp, MTA, paedodontics, paediatric dentistry, dentine 


summary:

Approximately 2 to 3 patients with traumatic dental injuries, both primary and permanent dentition, present to my pediatric dental practice every week. In that group, 1 to 2 patients each month will present with a fractured permanent tooth that has a pulp exposure. Due to the nature of a pediatric dental practice, most of the permanent traumatized teeth will also have immature roots with open apices and thin dentinal wall.