Niekra M et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 3(61)/2016:144-148

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/3/144

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA ORYGINALNA

Maria Niekra1,A,B,D,E,F, Marcin NiekraB,D, Anna Wojtaszek-SłomińskaF, Wojciech SłomińskiC

1 Praktyka Lekarska, Gabinet ortodontyczny, Gdańsk

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 17.03.2016. Accepted: 01.07.2016. Published: 16.08.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA
Kontakt z autorem: Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, tel. +48 58 345 35 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Niekra M, Niekra M, Wojtaszek-Słomińska A, Słomiński W: Ocena modeli diagnostycznych pacjentów leczonych aparatem stałym umieszczonym od strony wewnętrznej uzębienia, Art Dent 2016,61,144-148.  

 PL

Ocena modeli diagnostycznych pacjentów leczonych aparatem stałym umieszczonym od strony wewnętrznej uzębienia


słowa kluczowe:

aparat lingualny, model diagnostyczny, pośrednie przyklejanie aparatów stałych, wady zgryzu 


streszczenie:

Leczenie lingualne indywidualne to wybór dorosłego pacjenta bardziej estetycznej, ale i utrudnionej formy ortodoncji z powodu kłopotliwego umieszczania zamków od strony wewnętrznej. Celem pracy jest przedstawienie analizy modeli osób leczonych od strony wewnętrznej uzębienia. Materiał i metoda: Przebadano 22 modele przed i po leczeniu z zastosowaniem programu komputerowego DiagOrto. Mierzono parametry takie jak: szerokość, długość łuku, dyskrepancję. Wyniki: Zaobserwowano wzrost poszczególnych wartości mierzonych w obrębie zębów i miejsca jakie zajmują w okluzji. Wnioski: Leczenie ortodontyczne poszerza i wydłuża łuki zębowe powodując bardziej kształtne i estetyczne ustawienie.


GB

Evaluation of diagnostic models of patients treated with permanent appliances placed from the internal side of dentition


key words:

lingual appliance, diagnostic model, indirect bonding permanent appliances, maloclusion 


summary:

The individual lingual treatment is an adult patient’s choice for more esthethic and difficult orthodontics due to the placing internal side of dentition appliance. The aim of of article is to analyse casts of model patients treated with lingual technique. Material and methods: 22 model casts were tested before and after treatment by computer program DiagOrto. Measured parameters were: the width and lenght of the dental arch and their dyskrepancies. Results: It was observed that measured values increased within teeth and the place of their oclussion. Conlussions: Orthodontic treatment brings expansion and elogation of the dental arches and so, effeting a more aesthetic and shapely dental arches.