Dabb M 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 2(60)/2016: 110-116

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/2/110

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

Mohit DabbA,E

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 12.01.2016. Accepted: 11.03.2016. Published: 21.04.2016
Prawa autorskie udzielone Wydawnictwu AS MEDIA

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Dabb M: Przypadek kliniczny trzykorzeniowego zęba przedtrzonowego – analiza współczesnych procedur i technik stosowanych w endodoncji. Art Dent 2016,60,110-116.  

 PL

 

Przypadek kliniczny trzykorzeniowego zęba przedtrzonowego – analiza współczesnych procedur i technik stosowanych w endodoncji

 


słowa kluczowe:

 

dekontaminacja chemiczna, kształtowanie systemu korzeniowego, leczenie endodontyczne, ochrona miazgi, wypełnianie kanału


streszczenie:

Mohit Dabb prezentuje przypadek kliniczny leczenia endodontycznego wykorzystującego najnowocześniejsze techniki w celu zlikwidowania dolegliwości bólowych pacjenta i odbudowy zęba.


GB

The triple rooted an investigation - into modern endodontic procedural technique


key words:

 

chemical decontamination, shaping of the canal system, endodontic treatment, pulp protection, canal filing


summary:

Mohit Dabb presents a clinical case using modern endodontic techniques to help with pain relief and restoration.