Kula Z, Szymanowski H 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 2(60)/2016: 94-96

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/2/94

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

 

Zofia Kula1,A,B,C,F, Hieronim Szymanowski1,E

¹ Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 23.02.2016. Accepted: 06.04.2016. Published: 21.04.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Kontakt z autorem: Instytut Inżynierii Materiałowej Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź, tel. +48 42 631 30 59, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Kula Z, Szymanowski H: Zastosowanie hydroksyapatytu w stomatologii. Art Dent 2016,60,94-96.  

 PL

Zastosowanie hydroksyapatytu w stomatologii


słowa kluczowe:

fosforany wapnia, hydroksyapatyt, szkliwo


streszczenie:

Hydroksyapatyt jest nieorganicznym składnikiem naszych kości oraz zębów. W przyrodzie występuje w postaci minerałów np. w skałach wulkanicznych. W organizmie żywym HAp ulega ciągłym procesom rozpuszczania, rekrystalizacji czy hydrolizy. Hydroksyapatyt znalazł bardzo szerokie zastosowanie w medycynie, dzięki swojej wysokiej biozgodność z ludzkimi tkankami. Hydroksyapatyt można pozyskiwać drogą syntezy. Ten rodzaj hydroksyapatytu coraz częściej stosuje się w praktyce chirurgicznej, do rekonstrukcji ubytków kości, gdzie pełni rolę substytutu tkanki kostnej. Skład chemiczny i struktura krystaliczna syntetycznego hydroksyapatytu są zbliżone do mineralnego składnika kości. W artykule zostały przedstawione różne możliwości wykorzystania tego materiału.


GB

The use of hydroxyapatite in dentistry  


key words:

calcium phosphates, hydroxyapatite, enamel 


summary:

Hydroxyapatite (HAp) is an inorganic component of our bones and teeth. In nature, it occurs in the form of minerals, eg. In volcanic rocks. In the living body HAp is a continuous process of dissolution, recrystallization, or hydrolysis. Hydroxyapatite has found wide application in medicine, due to its high biocompatibility with human tissue. The hydroxyapatite may be obtained by synthesis. This type of hydroxyapatite are increasingly used in surgical practice for the reconstruction of bone defects, which acts as a substitute for bone tissue. The chemical composition and crystalline structure of synthetic hydroxyapatite are similar to the mineral component of bone. The article described various possibilities of using this material.