Kubala E et al. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 2(60)/2016:73-78 

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/2/73

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Elżbieta Kubala1,A,B,E, Danuta Lietz-Kijak2,A,B,E, Adam Malawski-Róg3,E,F, Artur Perz1,C,D, Tomasz Lipski4,A,G, Paulina Strzelecka1,B,F, Barbara Stępniak5,B,F, Edward Kijak6,A,G, Łukasz Kopacz1,B,E, Marta Grzegocka1,B,E, Piotr Skomro2,D,E, Krystyna Lisiecka-Opalko2,A,G

¹ Studium Doktoranckie przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
2 Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 
3 NZOZ Madent, Łańcut
4 Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
5 SKN przy Katedrze i Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
6 Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 01.04.2016. Accepted: 06.04.2016. Published: 21.04.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA
Kontakt z autorem: Danuta Lietz–Kijak, Katedra i Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej PUM, al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, tel. +48 793 690 499, tel. 91 466 16 73, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cytowanie: należy cytować pierwotną, elektroniczną wersję artykułu: Kubala E, Lietz-Kijak D, Malawski-Róg A, Perz A, Lipski T, Strzelecka P, Stępniak B, Kijak E, Kopacz Ł, Grzegocka M, Skomro P, Lisiecka-Opalko K: Biomechaniczne właściwości śliny jako istotny czynnik w diagnostyce pacjenta w praktyce stomatologicznej. Art Dent 2016,60,73-78.

 PL

Biomechaniczne właściwości śliny jako istotny czynnik w diagnostyce pacjenta w praktyce stomatologicznej


słowa kluczowe:

rozciągliwość, ślina, urządzenie SALIMAT 


streszczenie:

Bardzo ważnym, choć nadal mało poznanym zagadnieniem jest diagnostyka właściwości fizycznych śliny. Jest ona jedną z biologicznych wydzielin, wytwarzaną regularnie przez gruczoły ślinowe, a jej pobranie jest nieinwazyjne i nieskomplikowane. Cel pracy obejmował ocenę możliwości diagnostycznych prototypowego urządzenia SALIMAT, wykorzystanego w badaniu rozciągliwości śliny w gabinecie stomatologicznym. Grupa badana obejmowała 30 osób w przedziale wiekowym od 19 do 26 lat, którą poddano 10-minutowej stymulacji kostką parafinową. Przed każdym badaniem oraz po jego wykonaniu pobrano od pacjentów próbkę śliny, w celu oceny parametru rozciągliwości. Otrzymane dane zostały poddane analizie statystycznej, a uzyskane wyniki zaprezentowane w tabeli oraz zilustrowane w oparciu o wykres. Diagnostyka śliny nie jest rozpowszechnionym badaniem przeprowadzanym w gabinetach stomatologicznych bądź zlecanym przez lekarzy stomatologów. Należy jednak podkreślić jak pomocne może być badanie tej wydzieliny w praktyce dentystycznej.


GB

The biomechanical property of saliva as a significant factor in the diagnosis of the patient in the dental practice


key words:

viscosity, saliva, SALIMAT device 


summary:

Very important, though still little-known is the physical properties of saliva. Saliva is one of biological secretions produced regularly and its collection is non-invasive and relatively simple. The aim of the study included an assessment of the capabilities of the device, using SALIMAT prototype engine to measure viscosity of saliva, as well as to evaluate the set pH and buffer capacity in direct diagnosis of saliva in the dental office. The test group included 30 people aged between 19 and 26 years. Before and after each test patients’ sample of saliva has been collected to assess viscosity parameter. On the collected data was carried out statistical analysis and the results were presented in table and were illustrated on the graph. Diagnostics of saliva is not widespread examination in basic dental procedures, however, it should be pointed out how much it is important in dental practice.