Doros E. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(59)/2016: 57-61

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/1/57

Pobierz pełną wersję artykułu

VARIA

Ewa Doros1,A,B,C,D,E,F

1 certyfikowany coach EPC i trener w obszarze komunikacji i obsługi pacjenta
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 18.01.2016. Accepted: 25.01.2016. Published: 19.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Czy recepcja jest potrzebna we współczesnym gabinecie (i do czego)?


słowa kluczowe:

 

cechy pracownika, obsługa pacjenta, recepcja, rekrutacja, relacja z pacjentem, umiejętności pracownika, wizerunek


streszczenie:

Artykuł pokazuje korzyści dla gabinetu stomatologicznego, jakie płyną z posiadania stanowiska recepcji. Korzyści te są rozpatrywane z punktu widzenia budowania dobrego wizerunku gabinetu, relacji z pacjentem oraz organizacji pracy w placówce. W tekście znajdują się także informacje, jakich cech i umiejętności właściciel praktyki powinien szukać rekrutując personel recepcji.


GB

Is the front desk necessary in the modern dental office (and what for)?


key words:

 

employer's features, patient service, front desk, recrutation, rapport with patient, employer's skills, image


summary:

The paper points out the advantages that dental office gets from having the front desk staff. Those advantages are shown both from the creating the good dental office image, building rapport with patient and work organizing points of view. In the text there is also an information about which personal features and skills should the dental owner search recruiting the front desk staff.