Kula Z. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(59)/2016: 39-41

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/1/39

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Zofia Kula1,A,B,E,F

1 Instytut Inżynierii Materiałowej, W ydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.12.2015. Accepted: 15.01.2016. Published: 19.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Potęga fluoru w stomatologii


słowa kluczowe:

fluor, fluoryzacja, stomatologia


streszczenie:

Piękny uśmiech uzyskamy dzięki codziennej higienie przy pomocy odpowiedniej szczoteczki i pasty do zębów z fluorem. Fluor jest pierwiastkiem, który zapobiega próchnicy zębów poprzez zwiększanie ich odporności. Ponadto fluor w paście do zębów powoduje wzmocnienie szkliwa zębów. Najlepszy efekt w profilaktyce próchnicy daje tzw. profilaktyka fluorkowa.


GB

 The power of fluoride in dentistry 


key words:

fluoride, fluoridation, dentistry 


summary:

A beautiful smile get through the daily hygiene using the appropriate brush and toothpaste with fluoride. Fluoride is a substance that prevents tooth decay by increasing their resilience. Moreover, fluorine in toothpaste strengthens the tooth enamel. The best effect in the prevention of tooth decay gives so. Fluoride prevention.