Michalik D. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(59)/2016:19-23

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/1/19

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Dorota Michalik1,A,B,C,E

1 Inter-Dent, Warszawa

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 29.12.2015. Accepted: 08.02.2016. Published: 19.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL


Makrostruktura – wyższa szkoła estetyki 


słowa kluczowe:

feltspath, kolor, kształt, makrostruktura, pressceramic, światło 


streszczenie:

Autorka wskazuje czynniki mające wpływ na osiągnięcie wysokiego efektu kosmetycznego w ceramice.


GB

Macrostructure - Higher School of aesthetics


key words:

 feltspath, kolor, kształt, macro structure, pressceramic, światło


summary:

The author presents factors affecting the achievement of high aesthetics in ceramics.