Krämer N. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(59)/2016:11-18

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/1/11

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Norbert Krämer1,A,B,D,E,F

1 Poliklinik f ür Kinderzahnheilkunde, Gießen, Niemcy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.12.2015. Accepted: 08.02.2016. Published: 19.02.2016

 

 PL

Wypełnienia zębów mlecznych. Próchnica wczesnego dzieciństwa nadal stanowi problem


słowa kluczowe:

 

cementy szklano-jonomerowe, cementy szklano-jonomerowe modyfikowane tworzywem sztucznym, kompomery, próchnica wczesnego dzieciństwa


streszczenie:

Pomimo wielu sukcesów odnoszonych w zakresie profilaktyki u najmłodszych pacjentów, odsetek zmian próchnicowych w uzębieniu mlecznym nadal jest wysoki. Zdaniem Krämera i wsp. [41] oraz Piepera [58] leczenie zębów mlecznych z próchnicą jest w całych Niemczech niewystarczająco dobre. Szczególny problem stanowi tak zwana próchnica wczesnego dzieciństwa.


GB

Füllungstherapie in der Kinderzahnheilkunde. Frühkindliche Karies ist noch immer ein Problem


key words:

Glasionomerzemente, Kunststoffmodifizierte Glasionomerzemente, Kompomere, Frühkindliche Karies


summary:

Trotz aller Präventionserfolge in der Kinderzahnheilkunde ist der Kariesbefall im Milchgebiss nach wie vor hoch. Dabei bleibt nach Krämer et al. [41] und Pieper [58] die Therapie der kariösen Milchzähne bundesweit unzureichend. Ein besonderes Problem stellt vor allem die frühkindliche Karies dar.