Steffen R., Villona A., Waes H. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(59)/2016: 4-10

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/1/4

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Richard Steffen1,E,F, Assunta Villona1,E,F, Hubertus van Waes1,E,F

1 Klinik für Kieferorthopädie und Kinderzahnmedizin am Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der U niversität Zürich, Szwajcaria

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 11.01.2016. Accepted: 09.02.2016. Published: 19.02.2016
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Szkliwo musi dojrzeć. Ocena ryzyka oraz możliwości prewencyjne i terapeutyczne hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej – co może zrobić specjalista stomatologii dziecięcej?


słowa kluczowe:

 

hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH), ocena ryzyka, prewencja, uzupełnienia protetyczne


streszczenie:

Dzieci cierpiące na hipomineralizację trzonowcowo-siekaczową (MIH) coraz częściej wymagają leczenia stomatologicznego. Dla lekarza i jego zespołu ta grupa pacjentów stanowi szczególne wyzwanie. Złamane, nadwrażliwe oraz zbyt wcześnie zmienione próchnicowo zęby należy zachować tak długo, aż ich szkliwo będzie dojrzałe. Istnieje zatem potrzeba odpowiedniego dopasowania i optymalizacji wspomagających działań protetycznych i remineralizacyjnych tak, by przynosiły one odpowiednie rezultaty w przypadku zębów z MIH. Szczególne znacznie zyskują także działania prewencyjne, pozwalające na uniknięcie próchnicy. Ze względu na niejasną etiologię trudno jest ocenić ryzyko wystąpienia MIH. Lekarze specjalizujący się w stomatologii dziecięcej mogą jednak przy pomocy specjalnego formularza ryzyka przyczynić się do wczesnego rozpoznawania tego schorzenia.


GB

Der Schmelz muss reifen. Risikobeurteilung, Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten bei MIH – was können spezialisierte Kinderzahnmediziner dazu beitragen?


key words:

Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH), Risikobeurteilung, Prävention, Restauration


summary:

Kinder mit Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) müssen immer häufiger zahnärztlich behandelt werden. Solche Patienten sind für das Praxisteam eine besondere Herausforderung. Abgebrochene, hypersensible und zu früh kariöse Zähne müssen so lange erhalten werden, bis bei diesen der Schmelz ausgereift ist. Die Schmelzreifung unterstützende, remineralisierende und restaurative Techniken müssen für MIH-Zähne optimiert und angepasst werden. Besondere Bedeutung bekommen auch präventive Maßnahmen zur Vermeidung von assoziierter Karies. Aufgrund der unklaren Ätiologie sind Risikobeurteilungen für das Auftreten einer MIH schwierig. Kinderzahnmediziner können jedoch mithilfe eines Risikofragebogens einen Beitrag zur Früherkennung dieser Erkrankung leisten.