W numerze

 

PRACE POGLĄDOWE 


Szkliwo musi dojrzeć. Ocena ryzyka oraz możliwości prewencyjne i terapeutyczne hipomineralizacji trzonowcowo-siekaczowej – co może zrobić specjalista stomatologii dziecięcej?

Der Schmelz muss reifen. Risikobeurteilung, Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten bei MIH – was können spezialisierte Kinderzahnmediziner dazu beitragen?

Richard Steffen, Assunta Villona, Hubertus van Waes

 4-10

Wypełnienia zębów mlecznych. Próchnica wczesnego dzieciństwa nadal stanowi problem

Füllungstherapie in der Kinderzahnheilkunde. Frühkindliche Karies ist noch immer ein Problem

Norbert Krämer

 11-18

Makrostruktura – wyższa szkoła estetyki

Macrostructure - Higher School of aesthetics

Dorota Michalik

 19-23

Korony teleskopowe - doskonałe rozwiązanie dla pacjentów z uzębieniem resztkowym

Telescopic crowns - a perfect solution to partially edentulous patients

Edyta Pisanko-Czajkowska, Milena Sawicka, Anna Bielecka-Szereszowiec, Marcin Czajkowski

 24-30

Odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym

Restoration of teeth after root canal treatment

Michalina Marciniak, Ewa Wawszczyk, Anna Płachta, Monika Cecotka

 31-34

Dysfunkcje stawów skroniowo-żuchwowych

Temporomandibular Joint Dysfunction

Patrick Grossmann

 35-38

Potęga fluoru w stomatologii

The power of fluoride in dentistry

Zofia Kula

 39-41

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Urazy zębów u dzieci - przegląd piśmiennictwa

Traumatic dental injuries in children- review of literature

Marta Jankowska- Socha, Dorota Cudziło 

 42-50

OPISY PRZYPADKÓW

 

Dynamiczne plastrowanie w ewakuacji obrzęków po zabiegach chirurgicznych w stomatologii - studium przypadków

Dynamic type in the evacuation of swelling after surgery in dentistry –study casus

Łukasz Kopacz, Danuta Lietz–Kijak, Edward Kijak, Marta Grzegocka, Paulina Strzelecka, Piotr Skomro, Elżbieta Kubala, Barbara Stępniak

51-56

VARIA

 

Czy recepcja jest potrzebna we współczesnym gabinecie (i do czego)?

Is the front desk necessary in the modern dental office (and what for)?

Ewa Doros

57-61

SPRAWOZDANIA

 

Wnioski z panelu ekspertów dotyczącego stabilizowanego związku cyny i fluoru

Jolanta Bylica

62