Byliva J. 

ART DENT, Tom/Volume 14; Numer/Number 1(59)/2016: 62

E-ISSN  2392-2818   ISSN 2081-4798    ID ART 2016/1/62

Pobierz pełną wersję artykułu

SPRAWOZDANIE

Jolanta Bylica1,E

1 Koordynator P rogramów Instytutu Blend-a-med Oral-B

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.11.2015. Accepted: 10.01.2016. Published: 19.02.2016

 

 PL

Wnioski z panelu ekspertów dotyczącego stabilizowanego związku cyny i fluoru


słowa kluczowe:

 


streszczenie:

Z inicjatywy Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w dniu 24 października 2015r., w Warszawie odbył się panel ekspertów poświęcony roli stabilizowanego związku cyny i fluoru w higienie jamy ustnej. Obrady ekspertów miały charakter niezależnego i obiektywnego spotkania o charakterze naukowym, które miało na celu przegląd dostępnego piśmiennictwa na temat roli stabilizowanego fluorku cyny, stosowanego w pastach do zębów, w zachowaniu zdrowia jamy ustnej. Efektem spotkania było opracowanie wspólnego stanowiska. W obradach panelu ekspertów czynny udział wzięli prof. dr hab. Jadwiga Buczkowska-Radlińska, prof. dr hab. Anna Surdacka, prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, dr hab. n. med. Agnieszka Mielczarek, dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek, prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, dent. inż. chem. Adam Kolenda. Honorowym patronatem wydarzenie objęła prof. dr hab. n. med. Renata Górska, prezes Polskiego Towarzystwa Periodontycznego.


GB

  


key words:

 


summary: