Hein S. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 4(58)/2015: 259-269

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/4/259

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

VARIA

Sascha Hein1,E

1 mistrz techniki dentystycznej, Bad Wörishofen/Niemcy
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 20.08.2015. Accepted: 12.10.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie do publikacji przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Podstawy fotografii stomatologicznej w oparciu o jednodniowy kurs prowadzony przez Saschę Heina – część 3


słowa kluczowe:

fotografia z filtrem krzyżowym, odbłyśniki (bouncer) i dyfuzory, techniki specjalne

 


streszczenie:

Fotografia w technice dentystycznej ma bardzo duże znaczenie. Jej zadaniem jest przede wszystkim dokumentacja rekonstrukcji protetycznych, czyli ich jak najdokładniejsze przedstawienie. Metody wykonywania zdjęć są coraz bardziej wyrafinowane, a zdjęcia coraz bardziej artystyczne i przypominające dzieła sztuki. Jest coś „sztucznego” w tym słowie, a nam zależy na maksymalnie wiernym przedstawieniu natury. Mistrz techniki dentystycznej Sascha Hein przez wiele lat zbierał doświadczenia w zakresie fotografii stomatologicznej, które teraz prezentuje podczas swojego kursu. Pokazuje, jak można sfotografować zęby, aby pokazać ich naturalność i nie przekłamać zawartych w nich informacji. W tej serii artykułów opisane zostaną teoretyczne podstawy wspomnianego kursu.


GB

Grundlagen der Dentalfotografie auf Basis eines Eintageskurses von Sascha Hein – Teil 3


key words:

 

Kreuzfilter-Fotografie, Bouncer und Diffusoren, Spezielle Technike


summary:

Fotografie wird in der Zahntechnik groß geschrieben. In erster Linie dazu gedacht, die zahntechnischen Rekonstruktionen zu dokumentieren, also möglichst exakt abzubilden, wurden die Techniken immer raffinierter und die Aufnahmen zunehmend künstlerisch. In dem Wort steckt jedoch künstlich, also nicht natürlich. Doch die Natur gilt es ja möglichst detailgenau abzubilden. Ztm. Sascha Hein hat über die Jahre viele Erfahrungen mit der Dentalfotografie gesammelt, die er in einem Kurs weiter gibt. Dabei zeigt er, wie die Zähne so natürlich wie möglich fotografiert werden, sodass man die darin enthaltenen Informationen nicht verfälscht. In einer Beitragsreihe werden wir Ihnen die theoretischen Grundlagen dieses Kurses näher bringen.