Tam C. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 4(58)/2015: 251-258

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/4/251

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

Clarence Tam1

1 New Zealand Academy of Cosmetic Dentistry
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 31.08.2015. Accepted: 20.10.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA 

 

 PL

Biomimikra przy użyciu modyfikowalnego, inteligentnego systemu kolorystycznego w przypadku leczenia po urazie


słowa kluczowe:

 

biomimikra, efekt czynnościowy i estetyczny, inteligentny kolornik, matematyczna modyfikacja

 


streszczenie:

Zastosowanie inteligentnego systemu kompozytowego, który pozwala na matematyczną modyfikację w trakcie zabiegu w przypadku zmiany koloru rdzenia, stanowiło w tym przypadku podstawę powodzenia. Możliwość odtworzenia utraconej objętości zęba, jego konturów i szczegółów optycznych przy użyciu jednego systemu, wyposażonego w mechanizmy ułatwiające pracę w przypadku nieoczekiwanych śródzabiegowych wyzwań estetycznych, czyni z materiału Amaris naprawdę nowoczesny, doskonały materiał kompozytowy i podstawowe narzędzie w arsenale nowoczesnego, zachowawczego dentysty prowadzącego leczenie estetyczne.


GB

Biomimicry using a Modifiable, Intelligent Shading System in the placement of Direct Layered Composite Resin Veneers in a post-trauma case


key words:

 

biomimicry, functional and ultraesthetic, intellligent shade concept, mathematical modifiability


summary:

The use of an intelligent composite system that allows mathematical modifiability as core shade changes intraoperatively was crucial to the success of this case. The ability to recreate lost tooth volume, contours and optical nuances using a single system with the brains to help you through unexpected esthetic intraoperative hurdles really does make Amaris a modern supercomposite and a key instrument in the modern, conservative esthetic dentist’s arsenal.