Bromińska E. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 4(58)/2015: 238-241

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/4/238

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Elżbieta Bromińska1,E,F

1 Indywidualna Praktyka Stomatologiczna, Wrocław
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 23.02.2015. Accepted: 20.06.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Maska twarzowa - mechanizm działania, zastosowanie


słowa kluczowe:

maska twarzowa, terapia ortodontyczna, wady klasy III 


streszczenie:

Wady klasy III mogą być kombinacją szkieletowych i zębowo-wyrostkowych zaburzeń. Uwzględnienie różnych składowych jest niezbędne do ustalenia przyczyn rozbieżności i podjęcia właściwego leczenia. W artykule szczegółowo omówiona została maska twarzowa - jej budowa, elementy zakotwienia, wpływu na organizm, a także osiągnięcia leczenia na podstawie piśmiennictwa. 


GB

Facemask - mechanism of action and using


key words:

 

protraction facemask, orthodontics therapy, class III malocclusion


summary:

Class III malocclusion may be combinations of skeletal and dentoalveolar components. Consideration of the various components is essential so that the underlying cause of the discrepancy can be treated appropriately. This publication describes in details protraction facemask- its construction, anchorage and influence of human body, as well as achievements in orthodontics treatments based on written documentation.