Rondeau B. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 4(58)/2015: 231-237

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/4/231

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Brock Rondeau1,E

1 International Board of Orthodontics, American Board of Craniofacial Pain, Academy of Clinical Sleep Disorders Disciplines, International Association for Orthodontics
Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection
Received: 10.06.2015. Accepted: 20.07.2015. Published: 20.10.2015
Prawa autorskie przeniesione na Wydawnictwo AS MEDIA

 

 PL

Aparat Tandem (stały aparat ortodontyczny)


słowa kluczowe:

stały aparat ortodontyczny, niedorozwój szczęki, wada zgryzu 


streszczenie:

Aparat Tandem (stały aparat ortodontyczny) jest najczęściej stosowany w celu niechirurgicznej korekty wad zgryzu klasy III szkieletowej z niedorozwojem szczęki i środkowego piętra twarzy na etapie uzębienia mieszanego.


GB

Tandem Appliance (fixed appliance)  


key words:

fixed appliance, deficient maxillas, occlusal disturbance 


summary:

Tandem Appliance (fixed appliance) - most commonly used for nonsurgical correction of Skeletal Class III malocclusions with maxillary midface deficiencies in mixed dentition.