Marques S.

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 2(56)/2015: 101-104

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/2/101

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

Sanzio Marques1, E
1Uniwersytet Stanowy w Minas Gerais, Uniwersytet w Sao Paulo, Brazylia

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received:  Published: 19.05.2015

 

 PL

Wypełnienie ubytku klasy II cementem szklano-jonomerowym IonoStar Molar


słowa kluczowe:

cement glasjonomerowy, odbudowa ubytków klasy II, odbudowa w odcinku tylnym


streszczenie:

 


GB

Restoration of a class II cavity with the glass ionomer IonoStar Molar


key words:

glass ionomer cement, class II restorations, posterior region


summary: