Kula Z., Bartosik Z., Szymanowski H. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 2(56)/2015: 97-100

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/2/97

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Zofia Kula1,A,B,C,D, Zbigniew Bartosik2,B,C,D, Hieronim Szymanowski3,E,D

1Politechnika Łódzka, Zakład Inżynierii Powłok i Materiałów Niemetalowych
2Natrodent, Łódź
3Politechnika Łódzka, Zakład Inżynierii Powłok i Materiałów Niemetalowych, kierownik: dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. płk

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 17.03.2015. Accepted: 22.04.2015. Published: 19.05.2015

 

 PL

Aplikacje do analizy i wizualizacji 3D wykorzystywane w stomatologii


słowa kluczowe:

stomatologia estetyczna, symulacje komputerowe, projektowanie 3D


streszczenie:

W dzisiejszych czasach wygląd jest bardzo ważny. Piękny uśmiech przyciąga naszą uwagę. Jest on widoczny w reklamach telewizyjnych, w gazetach oraz u coraz większej ilości zadowolonych ze swojego leczenia pacjentów. Współczesna stomatologia estetyczna to nie tylko rekonstruowanie braków zębów, zmiana ich koloru czy też kształtu. Stomatologia estetyczna jest koncepcją leczenia i obejmuje obok usuwania defektów również rozpoznanie przyczyny i jej leczenie. W tym celu powstało wiele programów komputerowych, które pozwalają projektować implanty, korony, mosty czy aparaty ortodontyczne. W artykule zostaną opisane aplikacje do analizy i wizualizacji 3D przypadków klinicznych.


GB

Applications for analysis and visualization 3D used in dentistry


key words:

cosmetic dentistry, design 3D, computer simulations


summary:

Nowadays, the appearance is very important. A beautiful smile attracts our attention. It is visible in television commercials, newspapers, and in a growing number of satisfied patients. Modern cosmetic dentistry is not just a reconstruction of defects of the teeth, change their color or shape. Cosmetic dentistry is a concept of treatment and includes in addition to removal of defects also recognize the cause and its treatment. To this end, a number of computer programs that allow you to design implants, crowns, bridges or braces. This article prezent applications for the analysis and visualization of 3D clinical cases.