Bereznicki T., Welch L. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 2(56)/2015: 105-114

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/2/105

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Tom Bereznicki1,E, Lola Welch1,E

1Dawood and Tanner Dental Practice, Londyn

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received:20.01.2015. Accepted: 10.03.2015.  Published: 19.05.2015

 

 PL

Alternatywne podejście do kosmetycznego zamykania przestrzeni


słowa kluczowe:

most kompozytowy, odbudowa kompozytowa, odcinek przedni, stomatologia estetyczna, zamknięcie indywidualnych tymczasowych przestrzeni


streszczenie:

Obecnie ogromny nacisk kładzie się na estetykę. Rodzice bardzo wcześnie poszukują kosmetycznych rozwiązań dla swoich nastoletnich dzieci. Konwencjonalne leczenie ortodontyczne odgrywa ogromną rolę w zaspokajaniu tych potrzeb u nastolatków, jednak nie zawsze pozwala rozwiązać wszystkie problemy. Tom Bereznicki i Lola Welch prezentują minimalnie inwazyjne podejście, idealne w przypadku nastoletnich pacjentów.


GB

An Alternative Approach to Cosmetic Space Closure 


key words:

composite bridge/pontic, composite restoration, anterior region, esthetic dentistry, provisional individual space closure


summary:

Nowadays, a great premium is placed on aesthetics with cosmetic solutions being sought by the parents of adolescent patients at very early ages. Conventional orthodontics plays a huge part in satisfying this demand in adolescents, but cannot always provide all the answers. Tom Bereznicki and Lola Welch present a minimally invasive approach perfect for adolescent patients.