Roberts W. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 2(56)/2015: 80-87

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/2/80

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Warren Roberts1,E,F

1Vancouver, Kanada

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 20.02.2015. Accepted: 10.03.2015. Published: 19.05.2015

 

 PL

Wdrożenie procedur odmładzania twarzy do praktyki stomatologicznej


słowa kluczowe:

botoks, kwas hialuronowy, medycyna estetyczna 


streszczenie:

Czy w stomatologii jest miejsce dla botoksu? Czy lekarze dentyści powinni przeprowadzać procedury odmładzania twarzy, wykonywane powszechnie w ośrodkach SPA i przez lekarzy? Spojrzenie na fakty dotyczące botoksu może zmienić Twoje podejście dotyczące tej metody terapii. Wybitny kanadyjski ekspert w dziedzinie estetyki twarzy dr Warren Roberts, dzieli się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat lekarzy dentystów prowadzących takie leczenie. 


GB

Incorporating facial rejuvenation procedures into the dental practice


key words:

 

botox, hyaluronic acid, aesthetic medicine


summary:

Is there a place for Botox in dentistry? Should dentists be providing facial rejuvenation procedures that have been commonly performed at spas and by the medical profession? Looking at the facts surrounding Botox may cause a paradigm shift in your attitude towards this treatment modality. Eminent Canadian facial aesthetics expert Dr. Warren Roberts gives us his perspective on dentists performing such treatments.