Gehrke P., Fischer C., Locher T.

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 2(56)/2015: 68-79

E-ISSN  2392-2818   ID ART 2015/2/68

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Peter Gehrke1,E, Carsten Fischer2,E, Tobias LocherE

1Ludwigshafen
2Frankfurt nad Menem

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 23.03.2015. Accepted: 22.04.2015. Published: 19.05.2015

 

 PL

Potrzeby pacjentów. Zmiana paradygmatów w leczeniu implantoprotetycznym starszych pacjentów


słowa kluczowe:

 

belka, implantoprotetyka, koncepcje leczenia, łączniki Locator, teleskop, uzupełnienie stałe i ruchome


streszczenie:

Autorzy analizują uzupełnienia protetyczne na implantach u starszych pacjentów i zauważają pewną zmianę paradygmatów w gerostomatologii. W artykule omówiono zarówno uwzględnianie indywidualnych wymagań pacjenta jak i współpracę między lekarzem dentystą a technikiem dentystycznym. Zaprezentowano między innymi wytyczne niezbędne przy podejmowaniu decyzji, stanowiące podstawę diagnostyki różnicowej między wykonaniem uzupełnienia typowo ruchomego lub stałego z możliwością zdjęcia.


GB

Was Patienten brauchen. Paradigmenwechsel in der gerostomatologischen Implantatprothetik and possibilities of prevention


key words:

Steg, Implantatprothetik, Therapiekonzepte, Locator, Teleskop, festsitzender und herausnehmbarer Zahnersatz


summary:

Die Autoren thematisieren die implantatprothetische Versorgung in der Alterszahnheilkunde und berichten von einem Paradigmenwechsel. Die Beachtung patientenindividueller Bedürfnisse warden im Artikel ebenso besprochen, wie die konzeptionelle Zusammenarbeit zwischen Zahnmediziner und Zahntechniker. Vorgestellt wird unter anderem ein Entscheidungsleitfaden, anhand dessen differenzial- diagnostisch eruiert wird, ob die Implantattherapie mit einer bedingt abnehmbaren oder unter Umständen mit einer herausnehmbaren Versorgung vorgenommen werden soll.