W numerze

 

PRACE POGLĄDOWE 


Potrzeby pacjentów, zmiana paradygmatów w leczeniu implantoprotetycznym starszych pacjentów

Was Patienten brauchen. Paradigmenwechsel in der gerostomatologischen Implantatprothetik

Peter Gehrke, Carsten Fischer, Tobias Locher

68-79

Wdrożenie procedur odmładzania twarzy do praktyki stomatologicznej

Incorporating facial rejuvenation procedures into the dental practice

Warren Roberts

80-87

Zastosowanie nowoczesnej fizykodiagnostyki do oceny stopnia zaawansowania choroby próchnicowej zębów stałych

Use of modern physicodiagnostics to assess a severity of dental caries in permanent teeth

Danuta Lietz-Kijak, Elżbieta Kubala, Paulina Strzelecka, Barbara Stępniak, Artur Perz, Piotr Skomro

88-96

Aplikacje do analizy i wizualizacji 3D wykorzystywane w stomatologii

Applications for analysis and visualization 3D used in dentistry

Zofia Kula, Zbigniew Bartosik, Hieronim Szymanowski

97-100

OPISY PRZYPADKÓW

 

Wypełnienie ubytku klasy II cementem szklano-jonomerowym IonoStar Molar

Restoration of a class II cavity with the glass ionomer IonoStar Molar

Sanzio Marques

101-104

Alternatywne podejście do kosmetycznego zamykania przestrzeni

An Alternative Approach to Cosmetic Space Closure

Tom Bereznicki, Lola Welch

105-114

VARIA

 

Podstawy fotografii stomatologicznej w oparciu o jednodniowy kurs prowadzony przez Saschę Heina – część 1

Grundlagen der Dentalfotografie auf Basis eines Eintageskurses von Sascha Hein – Teil 1

Sascha Hein

115-121

Stres w pracy lekarza stomatologa: jego skutki i możliwości przeciwdziałania

Stress in dentist's work: its consequences and possibilities of prevention

Ewa Doros

122-126

Ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości branży stomatologicznej w Polsce w świetle badań ankietowych

The limitations on the entrepreneurial development in Polish stomatology in the light of survey research

Sławomir Dorocki, Jarosław Żądło

127-131