5

Anna Maria Oleksiejuk

 

 PL

Stomatologiczna edukacja zdrowotna małego pacjenta. Przegląd materiałów dydaktycznych. Refleksje lekarza dentysty. Część III – zabawki i gry edukacyjne 


słowa kluczowe:

dzieci, edukacja pacjenta, gry edukacyjne, zabawki


streszczenie:

Edukacja pacjenta jest drugim, po leczeniu ważnym zadaniem lekarza dentysty. W edukacji dzieci najlepiej sprawdzają się zabawki i gry edukacyjne, które zostały opisane w artykule.


GB

Dental education of young patients. Review of teaching materials. Dentist reflection. Part III – educational toys and games


key words:

children, education of the patients, educational games, toys


summary:

Education of the patients is the second important task in the dentist work. Toys and educational games describing in the article are the best in dental children education.