4

Michele Temperami, Francesco Argentyno

 

 PL

Antonella. W jaki sposób osiągnąć przewidywalne efekty estetyczne przy stosowaniu materiałów pełnoceramicznych


streszczenie:

Odbudowa protetyczna górnych siekaczy to w stomatologii estetycznej wyzwanie najtrudniejsze. Nowe materiały oraz najnowocześniejsze technologie wraz ze wskazówkami opracowanymi i rozpowszechnianymi w ciągu ostatnich dwudziestu lat przez mistrzów protetyki sprawiają, że sprostanie temu wyzwaniu jest łatwiejsze. Jednak cecha, dzięki której nowe materiały lepiej integrują się pod względem estetycznym – przezierność podbudowy – stanowi najbardziej kontrowersyjne ograniczenie. Przezierność to cecha fizykooptyczna decydująca o stopniu przenikania rozproszonego światła przez materiał (cechą przeciwstawną jest nieprzezroczystość - opakerowość). Omawiana cecha stanowi nowe kryterium oceny, istotne w przypadku projektów związanych z wykorzystaniem materiałów pełnoceramicznych, szczególnie w przypadku zębów przednich. Należy dodać, że uzupełnienie protetyczne obecnie musi się komponować nie tylko z przyzębiem, lecz również z całą twarzą, a szczególnie z osobowością pacjenta. Prawidłowo zaprojektowane i wykonane uzupełnienie, nawet jeśli dotyczy tylko dwóch środkowych siekaczy, może zupełnie zmienić wygląd pacjenta i polepszyć jakość jego życia.


GB

Antonella. How to obtain a predictable aesthetic result with metal-free materials


summary:

Aprosthetic restoration of the upper incisors is the most difficult aesthetic challenge to address. The development of new materials and the most advanced technologies associated with the guidelines developed and disseminated over the last twenty years by the great masters of prosthesis now make the challenge more accessible. However, the characteristic that make the new materials more integratable from an aesthetics perspective, the translucency of the substructure, is also the most controversial limit. Translucency is the physical property that allows light to pass through a material in a diffused manner (the opposite property is opacity). This feature adds a new evaluation parameter which is essential for all projects that involve the use of metal-free as a prosthetic solution, especially in the anterior sectors. It should be added that a modern prosthetic restoration requires that its realization is not only in balance with the periodontium but is in close relation to the whole face and especially in harmony with the personality of the patient. A well-designed and well-made restoration, even if of only two central incisors, can completely change the appearance of a subject and improve the social quality of their life.