Helf Ch. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 1(55)/2014: 29-37

e-ISSN     ID ART 2015/1/29

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

Christian Helf1,E,F

1Instytutu Periodontologii i Implantologii w Monachium, Niemcy

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 03.01.2015   Accepted: 20.01.2015.   Published: 16.02.2015

 

 PL

Korekty ortodontyczne zębów z uszkodzonym przyzębiem

Opis przypadku uogólnionego agresywnego zapalenia przyzębia


słowa kluczowe:

 

leczenie periodontologiczne, ortopedia szczękowa, zintensyfikowane podtrzymujące leczenie zapalenia przyzębia


streszczenie:

Choroby przyzębia o ostrym przebiegu charakteryzują się szybko postępującą destrukcją aparatu zawieszeniowego zęba. Najczęstszymi objawami rejestrowanymi przez pacjentów są ropnie przyzębne, nieprzyjemny zapach z ust, zmiana odczuwania smaku, jak również zmiana ustawienia zębów. Jeżeli wskutek postępującej utarty aparatu zawieszeniowego zęba dojdzie do elongacji, przechylania i rotacji zębów, pojawiają się zwykle komplikacje czynnościowe i znaczne zaburzenia estetyczne.


GB

Orthodontische Korrekturen im parodontal geschädigten Gebiss

Fallbericht einer generalisierten aggressiven Parodontitis


key words:

Parodontaltherapie, Kieferorthopädie, intensivierte UPT 


summary:

Aggressive Verlaufsformen von Parodontalerkrankungen zeichnen sich durch eine schnell voranschreitende Destruktion des Zahnhalteappa rates aus. Häufi g werden sie von Patienten durch symptomatische Erscheinungen wie Parodo abszesse, Mund geruch, eine geänderte Geschmackswahrnehmung, aber auch durch Änderung der Zahnstellung wahrgenommen. Kommt es in Folge des fortgeschrittenen Verlustes des Zahnhalteapparates im Gebiss zu Elongationen, Kippungen und Drehungen, resultieren daraus meist funktionelle und ausgeprägte ästhetische Komplikationen.