Doros E. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 1(55)/2014: 25-28

e-ISSN     ID ART 2015/1/25

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

PRACA POGLĄDOWA

Ewa Doros1,A,B,C,D,E,F

1certyfikowany coach EPC i trener biznesu

 Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.01.2015     Accepted: 31.01.2015    Published: 16.02.2015

 

 PL

Wypalenie zawodowe w pracy lekarza stomatologa i rola coachingu w jego zapobieganiu


słowa kluczowe:

coaching, profilaktyka, przyczyny wypalenia zawodowego, skutki wypalenia zawodowego, wypalenie zawodowe 


streszczenie:

Artykuł koncentruje się na problemie wypalenia zawodowego stomatologa oraz jego przyczynach i skutkach, a także przedstawia możliwe sposoby profilaktyki i leczenia tego syndromu.


GB

The burnout syndrome in dentist's work and the coaching role in preventing it  


key words:

coaching, prophylaxis, syndrome burnout causes, burnout results, the burnout 


summary:

The paper concentrates on the dentist burnout syndrome problem and its causes and results, and also presents possible ways of prophylaxis and treatment of this syndrome.