Walde K. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 1(55)/2014: 19-24

e-ISSN     ID ART 2015/1/19

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Kevin WaldeE 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 01.06.2014  Accepted: 30.06.2014  Published: 16.02.2015

 

 PL

Aparat FROG do dystalizacji zębów trzonowych szczęki 


słowa kluczowe:

dystalizacja zębów w szczęce, leczenie ortodontyczne 


streszczenie:

W niniejszym artykule omówiono proces wytwarzania, osadzania i zastosowania aparatu „FROG” (uproszczony aparat do dystalizacji zębów trzonowych (Simplified Molar — Distalizer, SMD). Wytworzenie i osadzenie aparatu są stosunkowo proste, natomiast jego aktywacja jest wyjątkowo łatwa. Aparat wyposażony jest w płytę Nance służącą do zakotwienia aparatu na przedtrzonowcach lub trzonowcach mlecznych.


GB

The FROG Maxillary Molar Distalizer


key words:

dystalisation of maxillary teeth, orthodontic treatment 


summary:

This article describes the fabrication, delivery and use of the “FROG” (Simplified Molar Distalizer, SMD). Fabrication and delivery are relatively simple and it is extremely easy to activate. It utilizes a modified Nance button bonded to premolars or primary molars as an anchor unit.