Bromińska E. 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 1(55)/2014: 15-18

e-ISSN     ID ART 2015/1/15

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA POGLĄDOWA

Elżbieta BromińskaE 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received:03.12.2014 Accepted: 22.01.2015  Published: 16.02.2015

 

 PL

Technika klejenia pośredniego


słowa kluczowe:

klejenie pośrednie, model gipsowy, zamki ortodontyczne 


streszczenie:

Technika klejenia pośredniego, choć znana od wielu lat, jest wciąż rzadko wykorzystywana. Informacje zawarte w artykule obrazują sposób wykonywania szyny transferowej, jak i kolejne etapy zakładania aparatu, opisują kilka rodzajów szyn i praktyczne zastosowanie różnych materiałów adhezyjnych.


GB

The indirect bonding technique  


key words:

indirect bonding, plaster model, orthodontic brackets 


summary:

The indirect bonding technique has been known for years but still not used very often. This article illustrates clearly how to create proper transfer tray and how to mount it on patient teeth. It also describes different types of trays and adhesive materials.