Meyer-Bäumer A., Körner G 

ART DENT, Tom/Volume 13; Numer/Number 1(55)/2014: 4-14

e-ISSN     ID ART 2015/1/4

ISSN 2081-4798 

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACE POGLĄDOWE

Amelie Meyer-BäumerE, Gerd KörnerE 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 07.01.2015 Accepted: 20.01.2015. Published: 16.02.2015

 

 PL

Leczenie stomatologiczne z pogranicza periodontologii i protetyki

Zalety i wady potencjalnych opcji terapeutycznych


słowa kluczowe:

epiteza dziąsła, możliwości augmentacji tkanki twardej i miękkiej, regeneracyjna chirurgia przyzębia, pokrywanie recesji


streszczenie:

Jednym z największych wyzwań w stomatologii jest wykonanie estetycznych rekonstrukcji utraconej tkanki miękkiej i twardej u pacjentów z mocno zniszczonym przyzębiem. Istnieją różne metody odtwarzania utraconych tkanek, które można podzielić na zabiegi wyłącznie protetyczne oraz zabiegi łączące w sobie chirurgię plastyczną przyzębia z zabiegami protetycznymi. W artykule przedstawiono przegląd potencjalnych zabiegów periodontologiczno-protetycznych oraz omówiono zalety i wady poszczególnych opcji.


GB

Schnittstelle Parodontologie und Prothetik

Vor- und Nachteile möglicher Therapieoptionen


key words:

Gingiva-Epithese, hart- und weichgewebige Augmentationsmöglichkeiten, regenerative Parodontalchirurgie, Rezessionsdeckung


summary:

Eine der größten Herausforderungen in der Zahnheilkunde stellen ästhetisch erfolgreiche Rekonstruktionen verlorener weich- und hartgewebiger Strukturen beim stark parodontal kompromittierten Patienten dar. Zur Wiederherstellung der verlorengegangenen Gewebe stehen unterschiedlichste Therapieoptionen zur Verfügung, die zum einen in rein prothetische Maßnahmen und zum anderen in kombiniert plastisch-parodontalchirurgische und prothetische Maßnahmen untergliedert werden können. Der vorliegende Artikel soll hierzu einen Überblick über die zur Verfügung stehenden perio-prothetischen Therapieansätze geben sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen beleuchten.