W numerze

 

PRACE POGLĄDOWE 


Leczenie stomatologiczne z pogranicza periodontologii i protetyki. Zalety i wady potencjalnych opcji terapeutycznych

Schnittstelle Parodontologie und Prothetik. Vor- und Nachteile möglicher Therapieoptionen

Amelie Meyer-Bäumer, Gerd Körne

4-14

Technika klejenia pośredniego

The indirect bonding technique

Elżbieta Bromińska

15-18

Aparat FROG do dystalizacji zębów trzonowych szczęki

The FROG Maxillary Molar Distalizer

Kevin Walde

19-24

Wypalenie zawodowe w pracy lekarza stomatologa i rola coachingu w jego zapobieganiu

The burnout syndrome in dentist's work and the coaching role in preventing it

Ewa Doros

25-28

OPISY PRZYPADKÓW

 

Korekty ortodontyczne zębów z uszkodzonym przyzębiem. Opis przypadku uogólnionego agresywnego zapalenia przyzębia

Orthodontische Korrekturen im parodontal geschädigten Gebiss. Fallbericht einer generalisierten aggressiven Parodontitis

Christian Helf

29-37

Współpraca interdyscyplinarna w leczeniu stomatologicznym

Interdisciplinary cooperation in dental treatment

Zofia Annusewicz – Kot, Małgorzata Yusufali, Grzegorz Kot, Anna Tracz–Annusewicz

38-41

Leczenie endodontyczne rzadkiej odmiany anatomicznej pierwszego stałego zęba trzonowego szczęki o dwóch korzeniach i dwóch kanałach korzeniowych: opis przypadku

Endodontic Management of a Rare Anatomical Variation in Maxillary First Permanent Molar with Two Roots and Two Root Canals: A Case Report

Kekin K. Parikh

42-47

Wkłady kompozytowe jako alternatywa w odcinku bocznym

Composite inlays as an alternative in the posterior region

Marques S., Marcondes M. Guimaraes

48-52

Dodatkowe postępowanie zwiększające efekt estetyczny

Adjunctive Treatment to Enhance Aesthetic Results

Basil Mizrahi

53-59

VARIA

 

Zastosowanie naturalnej wody mineralnej o specjalnych właściwościach do profilaktyki, higieny jamy ustnej i leczenia schorzeń zębów i przyzębia. Nowe perspektywy dla codziennej procedury czyszczenia zębów?

Jacek Nocoń, Jan Rauch

60-61

SPRAWOZDANIA

 

Kończę studia i co dalej? Perspektywy lekarza stomatologa

Jolanta Bylica, Monika Adamczyk

62