Irfêo Saraiva de Camargo

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 4(54)/2014: 263-267

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/4/263

Pobierz pełną wersję artykułu

 

OPIS PRZYPADKU

 Irfêo Saraiva de CamargoE

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 02.10.2014 Accepted: 30.10.2014. Published: 01.12.2014

 

 PL


Doskonałe uzupełnienia tymczasowe 


słowa kluczowe:

 adhezja, mock-up, uzupełnienie protetyczne tymczasowe, wax-up


streszczenie:

Irfêo Saraiva de Camargo przedstawia przypadek, w którym zastosowanie nowoczesnych materiałów do wykonywania tymczasowych koron i mostów ułatwiło wykonanie uzupełnień prowizorycznych, wykazujących naturalną estetykę i odpowiadających najwyższym standardom niezawodności.


GB

 Perfect provisional restorations


key words:

adhesion, mock-up, temporary restoration, wax-up 


summary:

Irfêo Saraiva de Camargo presents a case where using modern temporary crown and bridge materials facilitates the fabrication of temporary restorations that achieve natural aesthetics and meet the highest standards of reliability.