Liliana Prucnal

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 4(54)/2014: 244-250

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/4/244

Pobierz pełną wersję artykułu

 

PRACA ORYGINALNA

Liliana PrucnalA,D,E,F 

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 02.10.2014 Accepted: 30.10.2014. Published: 01.12.2014.

 

 PL

Mock-up: wizualizacja w ustach pacjenta - zbytek czy konieczność? 


słowa kluczowe:

fotografia, kompleksowe leczenie, mock-up, poprawa estetyki, protetyka, wax-up, wizualizacja 


streszczenie:

W niniejszym artykule przedstawiono korzyści z wykorzystania mock-upów do zwizualizowania pacjentowi efektów wykonywanych prac estetycznych oraz odpowiedniego udokumentowania stanu faktycznego sprzed leczenia. Opisano także, na rzeczywistym przykładzie, prawidłowe wykorzystanie etapu wizualizacji mock-upem, jako niezbędnego elementu leczenia przedprotetycznego przy dużych przebudowach estetycznych. Podstawową funkcją zastosowania tej metody jest minimalizacja rozbieżności w komunikacji pomiędzy pacjentem, lekarzem stomatologiem i technikiem dentystycznym.


GB

Mock-up: wizualizacja w ustach pacjenta - zbytek czy konieczność? 


key words:

 

aesthetic improvement, comprehensive treatment, mock-up, photography, prosthodontist, visualization, wax-up  


summary:

 

This article presents the benefits of using mock-ups to visualise aesthetic effects of the treatment to the patient, and to document the patient’s condition before treatment. It also describes, on a real-life example, the correct use of the mock-up visualisation, as an indispensable element of pre-prosthetic treatment with high aesthetic alterations. The primary function of this method is to minimise the differences in communication between the patient, dentist, and dental technician.