W numerze

 

BADANIA NAUKOWE


Kamera termowizyjna w analizie efektów cieplnych w stomatologii zachowawczej

Analysis of thermal effect in conservative dentistry

Mirosław Dąbrowski, Paweł Zaborowski, Piotr Trzaskawka

215-221

PRACE ORYGINALNE

 

Fizykoterapeutyczny bodziec świetlny a temperatura skóry twarzy i szyi w miejscu aplikacji

 

Physiotherapy light stimulus and the temperature of the skin of the face and neck at the site of application

Barbara Stępniak, Elżbieta Kubala, Artur Perz, Agnieszka Cichosz, Agnieszka Fus, Piotr Skomro, Danuta Lietz- Kijak 

222-230

PRACE POGLĄDOWE

 

Chirurgia plastyczna przyzębia. Odpowiednia tkanka, właściwe miejsce, odpowiedni czas

Periodontal Plastic Surgery right cells, right place, right time

Edward Sammut

231-237

Zastosowanie kliniczne osocza bogatopłytkowego z uwzględnieniem chirurgii stomatologicznej

Clinical use of platelet-rich plasma, including the dental surgery

Katarzyna Kobus-Kotlęga, Grzegorz Trybek, Dariusz Kotlęga 

238-243

Mock-up: wizualizacja w ustach pacjenta - zbytek czy konieczność?

Mock-up: visualization in the patient's mouth – Luxury or necessity?

Liliana Prucnal

244-250

Modyfikacja wzrostu szczęk w okresie rozwijającego się uzębienia: kiedy jest odpowiedni czas i jaka jest odpowiedzialność stomatologa? 

Growth Modification in the Developing Dentition: when is the right time and what is the dentists’ responsibility?

William A Wiltshire 

251-255

OPISY PRZYPADKÓW

 

Wrodzony rozszczep środkowy szyi – opis przypadku

Congenital midline cervical cleft – a case raport

Dorota Cudziło, Barbara Obłoj

256-262

Doskonałe uzupełnienia tymczasowe 

Perfect provisional restorations

Irfêo Saraiva de Camargo

263-267

Zastosowanie piaskarki abrazyjnej z płaszczem wodnym Aquacut Quattro w leczeniu ubytków przyszyjkowych

The using of Aquacut Quattro, water - air abrasive sandblaster, in the treatment of cervical cavities

Helena Gronwald, Grzegorz Witkowski, Krystyna Opalko , Danuta Lietz- Kijak

268-273

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

 

Ocena szczelności brzeżnej wypełnień za pomocą penetracji barwnika na podstawie piśmiennictwa

Evaluation of marginal sealing by dye penetration technique- a review

Anna Skałecka-Sądel, Urszula Kaczmarek 

274-279

SPRAWOZDANIA

 

Tytuły Dentysty Roku 2014 rozdane!

280