Jolanta Bylica, Beata Golan

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 209-210

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/209

Pobierz pełną wersję artykułu

 

SPRAWOZDANIE

Jolanta Bylica1, Beata Golan2
1koordynator Programów Instytutu Blend-a-med Oral-B
2dyrektor ds. Naukowych Instytutu Blend-a-med Oral-B

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 12.06.2014. Accepted: 30.06.2014. Published:20.08.2014

 

 PL

XII Kongres Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej


słowa kluczowe:

W dniach 5-8 czerwca br., odbył się w Sopocie, XII Kongres Europejskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (the European Academy of Paediatric Dentistry - EAPD). W trakcie kongresu podjęto wiele tematów związanych z promocją zdrowia jamy ustnej, próchnicą wśród dzieci, regeneracją zębów oraz pracą z dziećmi autystycznymi. Kongres zgromadził blisko 700 wybitnych specjalistów i sympatyków stomatologii dziecięcej z całego świata. Wygłoszono wiele wykładów oraz zorganizowano kilka sesji naukowych. Jednym z ważnych tematów kongresu była promocja zdrowia jamy ustnej, któremu dedykowano odrębną sesję naukową pod nazwą „Promocja zdrowia jamy ustnej w ujęciu społecznym”. Partnerem merytorycznym sesji był Instytut Blend-a-med Oral-B (Procter&Gamble), który od blisko 20 lat współpracuje z EAPD. W ramach sesji podjęto trzy tematy, zakończone wspólną dyskusją.


streszczenie:

 


GB

 


key words:

 


summary: