Geoff Pullen

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 201-204

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/201

Pobierz pełną wersję artykułu

 

VARIA

 

Geoff Pullen

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 16.06.2014 Accepted: 21.07.2014. Published:20.08.2014

 

 PL

Udany dzień w gabinecie, dr Geoff Pullen pokazuje szczegóły przypadku, który uszczęśliwił pacjenta


słowa kluczowe:

diastema, wax-up


streszczenie:

Estetyczne polepszenie przedniego odcinka może sprawiać trudność, jednak często jest to zależne od jakości laboratoryjnego wykonania koron i licówek. Zwykle wymagana jest odpowiednia ilość struktury zęba, aby udało się zapewnić przestrzeń dla estetycznego materiału oraz kilka etapów kliniczno-laboratoryjnych. Tkanki mogą potrzebować trochę czasu, aby przystosować się do zmienionych warunków wynikających z kompozytowej nadbudowy.


GB

 A good day at the office, Dr. Geoff Pullen details a case that brought happiness to a patient


key words:

diastema, wax-up 


summary:

Aesthetic improvement in the anterior zone can be tricky though, and this often lies in the arena of laboratory fabricated crowns and veneers. Tooth structure is usually necessary to provide space for the aesthetic material and multiple stages may also be required. The tissues may take a little time to recover from the manipulation of the teeth and gums during the composite additions.