Barbara Podsadna

ART DENT, Tom/Volume 12; Numer/Number 3(53)/2014: 205-208

ISSN 2081-4798 ID ART 2014/3/205

Pobierz pełną wersję artykułu

 

VARIA

Barbara Podsadna1,E,F

¹mgr farmacji, mikrobiolog, Medilab, Białystok

Authors’ Contribution: A - Study Design, B - Data Collection, C - Statistical Analysis, D - Data Interpretation, E - Manuscript Preparation, F - Literature Search, G - Funds Collection

Received: 05.06.2014. Accepted: 25.06.2014. Published:20.08.2014

 

 PL

Niebezpieczne zachowania personelu w placówkach medycznych 


słowa kluczowe:

niebezpieczne zachowania, ryzyko zakażenia, źródło drobnoustrojów


streszczenie:

Mimo wielu oczywistych zagrożeń jakie występują w placówkach medycznych, personel nie zawsze jest świadom ryzyka, jakie generuje poprzez niebezpieczne zachowania. Jednym z wielu zagrożeń występujących w tym środowisku są drobnoustroje. Ryzyko zakażenia personelu stwarzają wszystkie zabiegi diagnostyczne, lecznicze, a nawet pielęgnacyjne, bo każdy pacjent to potencjalne źródło drobnoustrojów. 


GB

Dangerous behavior of medical staff 


key words:

source of microorganisms, dangerous behavior, the risk of infection 


summary:

Despite many obvious dangers that exist in medical facilities, the staff is not always aware of the risks generated by dangerous behavior. One of the many threats in this environment are microbes. The risk of infection the staff create all diagnostic procedures, treatment, or even care, because every patient is a potential source of microorganisms.